Ekonomik denge

Güçlü ekonomiler genellikle güçlü paritelere sahiptir. Bu iki faktör bağlantılıdır. Bir ekonomi iyi gidiyor ise, bu şirketlerin kar elde ettiği, iş gücünün çoğunluğu istihdam edilmekte olduğu ve faiz oranların yükseldiği anlamına gelir. Güçlü bir ekonominin bu özelliklerden her biri FOREX- yatırımcısı olarak kazanmanıza izin verir. 

Merkez bankaları enflasyon göstergelerini izlerler (TÜFE VE ÜFE gibi), onlar aynı anda ekonominin gücünü ve ekonomideki istikrarı gösterecek göstergelerede dikkat çevirir. Bu göstergeler aşağıda yazılıdır:

  • Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) – (Gross domestic product - GDP)
  • İstihdam Verileri - (Payroll Employment)
  • Perakenede satış – (Retail sales)
  • Dayanıklı tüketim malları siparişi

Gayri Safi Yurtiçi Hasılası – (Gross domestic product - GDP)

GSYİH toplam ekonomik aktivitenin en geniş ölçüsüdür. Bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerinin bir göstergesidir. GSYH çeyrekler halinde raporlanız ve ekonomik aktivite gücünün birincil göstergesi olduğundan çok yakından takip edilmektedir.

Yüksek bir GSYIH rakamının genelde enflasyonist baskılar olmadığı sürece, en azından kısa vadede söz konusu para birimi için çoğunlukla olumlu yüksek faiz oranları, beklentileri takip etmektedir.

GSYIH rakamlarına ek olarak, toplam GSYIH yanı sıra her bir bileşen için fiyat değişimlerini ölçen GSMH deflatörleri vardır.

İstihdam Verileri - (Payroll Employment)

Bu endeks aylık olarak hesaplanır ve maaş ödenen çalışan sayısını içerir. Çiftlik işyerleri ve hükümer birimleri bu endekse dahil edilmiyor. İstihdam verileri yeni açılan iş pozisyonlarının net sayısını yansıtmaktadır ve ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesidir.

Ekonominin tüm önemli sektörlerini kapsadığından dolayı, istihdam vadeleri toplam aylık ekonomik aktivitenin önemli bir göstergesidir. Toplu veriler sanayı eğilimleri bakımından önemli farklılıkları maskeleyebilir ve bundan dolayı aynı anda birkaç endüstri kategorisinde oluşan yeni iş yaratılma trendlerini incelemek yararlıdır.

Perakenede satış – (Retail sales)

Perakenede satışlar perakenede gerçekleşen toplam gelirleri temsil eder.  Aylık yüzde değişiklikleri satış değişim oranını yansıtır ve yaygın olarak tüketici haracamalarının bir göstergesi olarak takip edilmektedir.

Perakenede satışlar, tüketici harcamalarının önemli bir göstergesidir. Bu satışlar nerdeyse toplam tüketici harcamalarının yarısını ve toplam ekonomik faaliyetlerinin yaklaşık üçte birini yansıtır.

Genellikle perakenede satıış verileri araba satışını içermez. Bunun nedeni, diğer ürünlere bakış  araba fiyatlarının çok daha dalgalı olması ve temel eğilimler belirsiz kalabilir.

Perakenede satışlar kısa vadede ölçülür ve dolayısıyla enflasyon etkilerini içerir. Perakenede satış verilerinin yüksek düzeyleri genellikle güçlü bir ekonomi ve yüksek faiz oranları beklenetilerinin bir göstergesidir. Bunun kısa vadede bir para birimi üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Dayanıklı tüketim malları siparişi

Dayanıklı tüketim mal siparişleri, anında ve gelecekte teslimat için yerel üreticilere yapılan yeni siparişlerin miktarını ölçmektedir. Oranlardaki aylık değişim göstergenin değişim oranını etkiler.

Endeksin düzeylerindeki değişiklikler yaygın imalat sektörünün mevcut durumunun bir göstergesi olarak bilinir.

Sanayini coğunluğu on siparişler ile gerçekleştirildiğinden dolayı, dayanıklı mal siparişleri imalat sektörünün önemli bir göstergesidir. Genellikle diğerlerinden daha büyük bir volatiliteye sahip olduklarından dolayı, savunma ve ulaşım siparişleri bu hesaplamalara dahil edilmemektedir. Eğer savunma ve ulaşım siparişleri eklenir ise, temel eğilimler belirsiz kalabilir.

Dayanıklı mal siparişleri nominal olarak ölçülür ve dolayısıyla enflasyon etkilerini içerir. Bu nedenle, gösterge enflasyon etkilerinden arındırılmıştır gerçek şartlara ulaşmak için enflasyondaki yükseliş trendi ile mukayese edilmelidir.

Göstergenin yükselişi normalde daha güçlü ekonomik aktivite ile ilişkilendirilir. Boylece daha yüksek kısa vadeli faiz oranına yol açabilir ve kısa vadede yerli para birimini destekler.

Geri

Sonraki